Erkenning kind

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij een persoon te kennen geeft dat er een band van vader– of moederschap bestaat tussen zichzelf en het aangewezen kind.

Voorwaarden

 • De moeder en/of het kind geven toestemming voor de erkenning. Wie toestemming moet geven, hangt af van de leeftijd van het kind:
  • Bij een minderjarig en niet-ontvoogd kind moet de moeder haar toestemming geven.
  • Als het kind ouder is dan 12 jaar moeten de moeder en het kind zelf toestemming geven.
  • Voor de erkenning van een meerderjarig of minderjarig ontvoogd kind is alleen de toestemming van het kind vereist. Een toestemming van de moeder is niet nodig.

Aanvragen

Een kind erkennen kan u doen:

 • vóór de geboorte met een attest van de vermoedelijke bevallingsdatum. De gynaecoloog kan dit attest afleveren. 
 • bij de geboorteaangifte zelf 
 • na de geboorte, zonder tijdslimiet.

Voor een erkenning moeten beide ouders samen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente gaan om een authentieke akte te laten opmaken. Dit kan in het gemeentehuis van uw woonplaats of in dat van de gemeente waar het kind geboren zal worden of geboren is.

Als u de erkenning vóór de geboorte niet doet in de gemeente waar het kind geboren wordt, dan moet u bij de geboorteaangifte van het kind een afschrift van de erkenningsakte meenemen.

Als de vader getrouwd is met een andere partner dan de moeder of als de moeder getrouwd is met een andere partner dan de vader, dan moet de echtgenoot of echtgenote op de hoogte gebracht worden van de erkenning.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaarten
 • Doktersattest, bij erkenning vóór de geboorte, met daarin de bevestiging dat de moeder zwanger is en waarin de vermoedelijke bevallingsdatum is vermeld.

Uitzonderingen

Indien u niet bent ingeschreven in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister dient u mee te brengen:

 • een letterlijk afschrift van uw geboorteakte voorzien van een legalisatie of een apostille
 • een bewijs van ongehuwde staat voorzien van een legalisatie of een apostille
 • paspoort
 • Doktersattest, bij erkenning vóór de geboorte, met daarin de bevestiging dat de moeder zwanger is en waarin de vermoedelijke bevallingsdatum is vermeld.

Bedrag

De erkenning van een kind is gratis.