Samenstelling van het gezin

Een samenstelling van het gezin of  een attest gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die deel uitmaken van eenzelfde gezin.

Voorwaarden

U kan het document enkel aanvragen voor uw eigen gezin.

 

Attest gezinssamenstelling aanvragen

Vraag hier online uw attest van gezinssamenstelling aan.

Aanvraag starten