Wettigen handtekening

Het wettigen van een handtekening betekent dat een daartoe bevoegde overheid de echtheid van een handtekening schriftelijk bevestigt.
Deze wettiging heeft echter niet tot doel de echtheid van de inhoud van het document te bewijzen.

Procedure

U kan uw handtekening laten wettigen bij het gemeentebestuur van de gemeente waar u woont.

Wat meebrengen

  • het document waarop de handtekening moet gewettigd worden 
  • uw identiteitskaart
  • bedrag: 2 euro