Overlijdensaangifte doodgeboren kind

Als een kindje dat meer dan 6 maanden gedragen werd en kort voor of kort na de geboorte overlijdt, dient hiervan, zoals bij elk ander overlijden, een akte van overlijden opgesteld te worden.

Aan het kindje mag 1 of meerdere voornamen toegekend worden. De ouders kunnen om de voornamen verzoeken. De begrafenisondernemer kan om een voornaam verzoeken mits hij in het bezit is van een volmacht van één van de ouders + een verklaring van ondertekend door de ouders.

Aangifte doen

De aangifte van een doodgeboren kind is verplicht vanaf een zwangerschapsduur van 180 dagen (26 weken of 6 maanden).

Procedure

De aangifte gebeurt bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de plaats van overlijden. De aangifte kan gedaan worden door de ouders of door de begrafenisondernemer.

Regelgeving

27 APRIL 1999. - Wet tot invoeging van een artikel 80bis in het Burgerlijk Wetboek en tot opheffing van het decreet van 4 juli 1806 aangaande de manier van opstelling van de akte waarbij de ambtenaar van de burgerlijke stand constateert dat hem een levenloos kind werd vertoond.