Rijbewijs B

Een Europees rijbewijs is een document waarmee een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europse Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het Europees rijbewijs is tien jaar geldig.

Voorwaarden

Wie een rijbewijs wil behalen, moet slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. Voor de rijopleiding is er keuze uit een vrije opleiding met een voorlopig rijbewijs en/of een opleiding in een rijschool. In bepaalde gevallen is een opleiding in een rijschool verplicht.

Aanvragen

U vraagt het rijbewijs aan in de gemeente waar u bent ingeschreven.

Wat meebrengen

-      Voor een eerste rijbewijs: uw elektronische identiteitskaart, uw aanvraagformulier met de datum van het slagen van het praktisch examen en uw voorlopig rijbewijs

-      Voor een hernieuwing van een bestaand rijbewijs: uw elektronische identiteitskaart, uw huidig rijbewijs, in bepaalde gevallen een medisch attest.

-      Een pasfoto is enkel noodzakelijk indien de foto op de identiteitskaart niet gelijkend of recent genoeg is.

Bedrag

25 euro

Website(s) 

Rijbewijs