Voorlopig rijbewijs

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument, het geeft u de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

U kan kiezen uit:

  • voorlopig rijbewijs mét begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
  • voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Het is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.

Voorwaarden 

U bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor u het voorlopig rijbewijs aanvraagt.

Bijkomende voorwaarden

  • voorlopig rijbewijs met begeleider: u kan het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar.
  • voorlopig rijbewijs zonder begeleider: u bent 18 jaar en u heeft eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als deze rijschool u rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijgt u een rijgeschiktheidsattest waarna u de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.

Aanvragen

Het voorlopig rijbewijs vraagt u aan in de gemeente waar u bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

Wat meebrengen

U brengt het rijgeschiktheidsattest mee als u kiest voor het voorlopig rijbewijs zonder begeleider en

het aanvraagformulier met de vermelding van het slagen van het theoretisch examen.

Bedrag: 25 euro

Regelgeving

Koninklijk Besluit betreffende het rijbewijs van 23 maart 1998.

Wegwijs in het Belgisch verkeersreglement

Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid

Erkende examencentra