Verklaring onbewoonbaarheid

Ongeschikt en/of onbewoonbaar

Iedereen heeft recht op een goede woning. Daarom legt de Vlaamse Wooncode kwaliteitsnormen op aan huurwoningen. Een woning die niet aan deze normen voldoet kan ongeschikt, overbewoond of onbewoonbaar verklaard worden.

De kwaliteit van de woning wordt aan de hand van een technisch verslag met een strafpuntensysteem beoordeeld. Vanaf 15 strafpunten is er sprake van een ongeschikte woning en bij ernstige inbreuken op vlak van veiligheid is er sprake van een onbewoonbare woning.

Na de schriftelijke aanvraag komt een medewerker van de dienst huisvesting om een vooronderzoek uit te voeren en indien nodig wordt daarna advies gevraagd aan de gewestelijke ambtenaar. Deze beslissing moet uiterlijk drie maanden na het verzoek genomen worden. Indien een woning ongeschikt en/of onbewoonbaar wordt verklaard dan komt de woning op de Vlaamse inventaris van ongeschikt en onbewoonbare woningen (VIVOO).

Woningen die conform de Vlaamse Wooncode zijn, kunnen een conformiteitsattest bekomen. Klik hier voor informatie over het conformiteitsattest.

Wilt u meer te weten komen over het thema woningkwaliteit, dan kan u daarvoor terecht bij de dienst huisvesting van de stad of bij de Vlaamse overheid (link naar www.wonen.vlaanderen.be).

Wat kan u ondertussen zelf al doen?  Verwittig de eigenaar!
Probeer steeds zelf vooraf de eigenaar op de hoogte te brengen van de situatie. De eigenaar moet ervoor zorgen dat de woning die hij verhuurt voldoet aan de kwaliteitsnormen. Als u klachten hebt over de woning, kunt u best een aangetekende brief sturen naar de eigenaar om hem te vragen de gebreken te herstellen. Zo laat u hem officieel weten dat u niet akkoord bent met de toestand van uw woning. Indien nodig stuurt u een tweede aangetekende brief.

Verwaarlozing

Wanneer men vanop het openbaar domein kan vaststellen dat een woning of gebouw ernstige uitwendige gebreken vertoont, wordt aan de hand van een technisch verslag een vaststelling van verwaarlozing gedaan. Indien er ernstige gebreken vastgesteld zijn, kan een gebouw opgenomen worden in het register van verwaarloosde woningen / gebouwen.

Belasting

De stad Lokeren beschikt over een register van verwaarloosde woningen. Voor woningen die hierin opgenomen zijn, wordt een belasting (link naar doc ingekohierde belasting verwaarlozing) aangerekend. 

Daarnaast is de stad Lokeren, sinds 1/1/2017, gemachtigd om een belasting (link naar doc ingekohierde belasting onbewoonbaar) aan te rekenen voor woningen die werden opgenomen op de Vlaamse inventaris van ongeschikt en onbewoonbare woningen (VIVOO). De belasting is van toepassing nadat een pand of woning minstens 12 maand op de inventaris staat en geen vrijstelling heeft bekomen. De belasting van de Vlaamse overheid bestaat niet meer.

Wie kan vrijgesteld worden van de belasting?
In een aantal gevallen kan de eigenaar een vrijstelling vragen voor de belasting. Dit is bijvoorbeeld het geval als je het gebouw of de woning renoveert of als je het gebouw of de woning net hebt aangekocht en je dus een nieuwe eigenaar bent. Om vrijgesteld te worden van deze belasting moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen en zelf de vrijstelling aanvragen bij de dienst huisvesting van de stad. De voorwaarden zijn bepaald in het reglement.