Buitenschoolse opvang Hoogstraat

fDeze locatie biedt: voor- en naschools, woensdag-namiddag en vakantieopvang.

Op deze centrale opvanglocatie kan u de coördinatie bereiken.