Samenleving

De dienst Samenleving werkt vanuit het concept “Huis van het Kind Lokeren” aan de ontwikkeling van acties ter bevordering van een kwalitatief gezins- en samenlevingsbeleid. Door middel van eigen werkingen en samenwerkingsverbanden organiseert de dienst duurzame en voor iedereen toegankelijke voorzieningen, met bijzondere aandacht voor de participatie en empowering van diverse kansengroepen.

Een greep uit deze voorzieningen : preventieve gezondheidszorg voor kinderen, gezins- en opvoedingsondersteuning, jongerenadvies, jeugdwelzijnsinitiatieven zoals het vindplaatgericht jeugdwerk en de meisjeswerking, projecten ter bevordering van de sociale cohesie zoals ontmoetingsmomenten, fietscursussen en dialooggroepen en de laagdrempelige bekendmaking en mede daardoor verhoging van de toegankelijkheid van dienstverlening en vrijetijdsinitiatieven, onderwijsondersteunende projecten zoals taal- en spelstage, huistaakbegeleiding, STOP4-7, LIFT, Triple P, Playing for Succes, School in Zicht en het brugfigurenproject met het oog op creëren van gelijke onderwijskansen en stimuleren van ouderbetrokkenheid en kleuterparticipatie.