Integrale veiligheid

 “Preventie waar het kan, handhaving waar het moet” is de achterliggende filosofie van de dienst integrale veiligheid.

De werking van de dienst integrale veiligheid  richt zich op de preventieve aanpak van lokale overlast- en  criminaliteitsfenomenen  en het bevorderen van het veiligheidsgevoel.
Overtredingen op het algemeen politiereglement  van de stad  ,gepleegd door meerderjarigen, worden gesanctioneerd door gemeentelijke administratieve sancties.

Om een integraal antwoord te kunnen geven op overlast en bepaalde vormen van criminaliteit zijn volgende aspecten terug te vinden in de werking van de dienst integrale veiligheid: