Sportkampen

Sportdienst Lokeren organiseert sportkampen voor de leeftijd van 4 tot en met 16 jaar. Alle kampen staan open voor beginners en gevorderden en worden begeleid door ervaren monitoren. Verschillende sportkampen gebeuren in samenwerking met Lokerse sportclubs.

Doelstelling

- Jongeren in contact brengen met zoveel mogelijk verschillende sporttakken.
- Eigen voorkeur en aanleg ontdekken.
- Basis leggen van een sportieve verderzetting in één van de Lokerse sportclubs.

Klik hier door naar de webshop om de activiteiten te raadplegen of je in te schrijven. 

Klik hier voor de handleiding om online in te schrijven

 

Data online inschrijvingen

De online inschrijvingen voor de krokusactiviteiten starten op maandag 8 januari om 19u


De online inschrijvingen voor de
paasactiviteiten starten op maandag 26 februari om 19u

De online inschrijvingen voor de
zomeractiviteiten starten op:
- maandag 14 mei om 19u voor de periode 2 tot en met 6 juli + 9 tot en met 13 juli
- woensdag 16 mei om 19u voor de periode 16  tot en met 20 juli + 23 tot en met 27 juli + 30 juli tot en met 3 augustus
- zaterdag 19 mei om 14u voor de periode 20 tot en met 24 augustus + 27 tot en met 31 augustus

Bekijk hier de Jeuk met de zomeractiviteiten.

De online inschrijvingen voor de
herfstactiviteiten starten op maandag 1 oktober om 19u

Annuleren

Opgelet! Annulatie is enkel mogelijk indien het kamp nog niet gestart is!

U kan enkel annuleren door vooraf een mail te sturen naar inschrijvingensjc@lokeren.be en in volgende gevallen wordt een terugbetaling voorzien:

- Bij annulatie met doktersbriefje voor aanvang van het kamp: terugbetaling -10% administratiekost.

- Bij annulatie minder dan 8 dagen voor aanvang van het kamp: terugbetaling -50% annuleringskost.

- Bij annulatie tussen 10 dagen na inschrijving en 8 dagen voor aanvang van het kamp: terugbetaling -20% annuleringskost.

- Bij annulatie minder dan 10 dagen na inschrijving: terugbetaling -10% administratiekost.

 

Enthousiaste sportmonitoren gezocht

Sportdienst Lokeren zoekt enthousiaste sportmonitoren M/V. De sportdienst organiseert jaarlijks een 120 sportkampen voor deelnemers van 3 tot 15 jaar.

We geven de voorkeur aan studenten of afgestudeerden lichamelijke opvoeding of monitoren die over een sporttechnische kwalificatie beschikken. Heb je een diploma behaald bij de Vlaamse Trainerschool? Ben je trainer A of B, aspirant of initiator?
- Je bent minstens 17 jaar
- Je beschikt over een sportdiploma en over de nodige begeleidende en sportieve competenties en hebt ervaring in 1 of meerdere sporten.
- Je bent bereid om een interne opleiding (contacteer ons voor de specifieke data) te volgen Algemene info/EHBO/Didactiek, inschrijven via elke.de.meester@lokeren.be of https://goo.gl/forms/8rqaEzxOr0JzAJVs2
- Je bent in staat alleen voor een groep te staan
- Je bent graag sportief bezig met kinderen.
Monitoren krijgen een monitorencontract voor tijdelijke tewerkstelling in de socioculturele sector en worden vergoed volgens vastgelegde tarieven en behaald diploma.

Meld je aan via deze link 

https://goo.gl/forms/H7b7NGVO6oEFfgPA2

 

Fiscale attesten

Vanaf februari 2018 kunnen de fiscale attesten van de sportkampen 2017 opgevraagd worden via de webshop.  

Volg volgende stappen:
1. Aanmelden
2. Ga naar 'Mijn profiel' (bovenaan)
3. Ga naar 'Historiek en overzichten'
Bij 'selecteer het gewenste overzicht': mijn fiscale attesten aanduiden

Opgelet! De fiscale attesten kunnen enkel bekomen worden voor kinderen die de leeftijd van 12 jaar niet bereikt hebben.

 

Attesten voor mutualiteit, werkgever,...

Alle in te vullen attesten worden de eerste dag van het sportkamp afgegeven aan de balie. Graag vooraf alle door u gekende gegevens vooraf invullen aub! Op de laatste dag kunt u de ondertekende en/of afgestempelde formulieren aan de balie afhalen.

 

Deelnemingsattesten of spaarkaart

Elk kind dat voor de eerste maal deelneemt aan een sportkamp ontvangt een deelnemingsattest (=spaarkaart) waarop alle deelnames aan sportkampen ingeschreven worden. Een volle kaart (=deelname aan 10 sportkampen) kan aan de balie ingeruild worden voor een T-shirt. Dit kind ontvangt bij een volgende deelname uit handen van de monitor een nieuwe spaarkaart.
De deelnemers moeten deze spaarkaart op de eerste voormiddag aan hun monitor afgeven.

 

Betalingsbewijzen

Wie ter plaatse heeft betaald, moet op de eerste dag het betalingsbewijs voorleggen aan de monitor.

 

Betaling sportkampen

Betaling gebeurt onmiddellijk bij het inschrijven.

 

Verzekering

Elke deelnemer is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en tegen lichamelijke ongevallen (aanvullend op teruggave van mutualiteiten) tijdens de activiteit. Kledij, brillen, ed zijn niet verzekerd. Gsm’s, uurwerken, geld, juwelen, enz worden thuis gelaten, die zijn uiteraard niet verzekerd.

 

Foto's deelnemers sportkampen

Tijdens de sportkampen worden er soms foto’s genomen van de kinderen. Ze worden gebruikt voor de website, voor de folders en voor de infokrant.
Indien u als ouder bezwaar heeft, gelieve schriftelijk contact op te nemen met de sportdienst.

 

Financiële tegemoetkomingen

Er zijn mogelijkheden om een deel van het inschrijvingsgeld te recupereren. Informeer er naar via uw ziekenfonds, uw werkgever, OCMW, …!
Sportkampen zijn tevens fiscaal aftrekbaar voor alle deelnemers tot 12 jaar.
Vanaf februari 2017 kunnen de fiscale attesten van de sportkampen 2016 opgevraagd worden via de webshop. 

 

Middaganimatie

Tijdens de middagpauze kunnen de kinderen gedurende een half uur (onder toezicht van de monitoren) de meegebrachte boterhammen opeten in het sportcentrum waar de activiteit doorgaat. Ter plaatse kunnen drankjes gekocht worden (gepast geld meebrengen). Er mogen ook eigen drankjes meegebracht worden.
Gedurende de resterende middagpauze kunnen de kinderen kiezen tussen een drietal begeleide sportactiviteiten.
De middaganimatie is gratis en de kinderen staan doorlopend onder toezicht van de monitoren.

 

Brengen en ophalen van de kinderen

Kinderen, vooral kleuters, worden door de ouders of begeleiders tot in het sportlokaal gebracht en daar ook opgehaald. Niet op de parkings. De ouders tekenen hun kind in/uit aan de inschrijftafel op de hiervoor voorziene lijsten.

Wie alleen komt naar het sportkamp en alleen naar huis gaat, brengt een schrijven mee van de ouders.

 

Gedrag tijdens de sportkampen

Wanneer een kind zich onaanvaardbaar gedraagt, kan hij/zij uit het kamp gezet worden voor de verdere sportkampenweek. Indien hetzelfde gedrag zich blijft herhalen, kan men uitgesloten worden om sportkampen te volgen.

Sportkledij en sportmateriaal

Sportkledij is vereist.
Voor de binnensporten is het verplicht om indoor sportschoeisel te dragen (=zonder streeplatende zolen). Voor de meeste sportkampen is ook buitensportschoeisel gewenst voor de buitensportactiviteiten (o.a. alle omnisportkampen) .
Voor de meeste sportkampen wordt het sportmateriaal door de sportdienst voorzien.
Inlichtingen over bijzondere kledij of materiaal (vb eigen inlineskates, eigen fiets, …) vindt u terug in het programmaoverzicht. 

 

Leeg