Verfraaiingspremie voorgevel handelspand

Aanvraag verfraaiingspremie voorgevel handelspand

Aanvraagformulier premie voor het verfraaien van de voorgevel van handelspanden.

LET OP: Op het einde van dit formulier dient u enkele documenten up te loaden, u kan deze best bij de hand nemen.

Duidelijk opgemaakte plannen met de huidige situatie en de beoogde situatie na de werken.Duidelijke raming/bestekken van de uit te voeren werken en een bijhorende timing inzake uitvoering van de werkenIn dien u eigenaar bent van het pand, een kopie van de notariële akte of indien u huurder bent een kopie van de geregistreerde huurovereenkomst (min. 9 jaar)Officieel document afgeleverd door de daartoe bevoegde administratie waaruit blijkt dat de aanvrager beschikt over een inschrijving in het handelsregister en een BTW-nummer of een oindernemingsnummerAfschrift van de stedenbouwkunsige vergunning (voor zover vereist)


Uw persoonsgegevens worden door het stadsbestuur via dit formulier verwerkt om uw aanvraag te behandelen. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. Het stadsbestuur houdt uw gegevens bij zolang noodzakelijk is. U heeft het recht om geïnformeerd te worden, uw gegevens in te kijken en te corrigeren indien nodig. Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om vergeten te worden (art 17. AVG). Meer info omtrent de verwerking van persoonsgegevens kan u vinden op de algemene privacyverklaring die we hier beschikbaar stellen of ter inzage liggen op de verschillende diensten. Verdere vragen omtrent de verwerking uw gegevens kan u stellen via de informatieveiligheidscel