Plaatsen van een terras

Horecazaken, die een terras wensen te plaatsen, dienen in het bezit te zijn van een terrasvergunning.

De aanvraag gebeurt op de Dienst Wegen en rioleringen - Weverslaan 18.

Aanvragen

 

Document
Ingekohierde belasting op het plaatsen van terrassen op de openbare weg