Ecoteam

Het Ecoteam van de dienst integrale veiligheid staat in voor het verfraaien van de leefomgeving in de stad Lokeren, door het opruimen en sorteren van zwerfvuil. De medewerkers van het Ecoteam ruimen niet enkel het zwerfvuil op, maar zorgen er ook voor dat het gesorteerd wordt. Het Ecoteam bestaat uit 3 ploegen. Er is telkens een ploeg van twee medewerkers voorzien voor een snelle opkuis van zwerfvuil. De andere twee ploegen bestaan uit telkens drie medewerkers. De medewerkers ruimen het zwerfvuil op over het gehele Lokerse grondgebied.